71. ஸ்ரீ கு3ரு கா3யத்ரீ

ஓம் கு3ருதே3வாய வித்3மஹே
பரப்3ரஹ்மாய தீ4மஹீ |
தன்னோ கு3ரு : ப்ரசோத3யாத் || (71)

ஓம் மனஇருளை நீக்குபவனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் உயர்ந்த பிரமத்தை தியானிப்போம்.
அந்த குருவே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s