37. ஸ்ரீ ஹனுமான் கா3யத்ரீ

ஓம் பவனாத்மஜாய வித்3மஹே
ராம ப4க்தாய தீ4மஹீ |
தன்னோ கபி: ப்ரசோத3யாத் || (37)

ஓம் வாயுதேவனின் மைந்தனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக ராமபக்தனை நாம் தியாநிப்போம்.
அந்த வானரனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

2 comments on “37. ஸ்ரீ ஹனுமான் கா3யத்ரீ

  1. SRINIVASALU.B says:

    THANK YOU MADAM.. ALL THE MANTHRAS ARE VERY USEFUL AND I DECIDED TO CHANT ATLEAST ONE MANTHRAS DAILY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s